Filtriranje Odaberi kategoriju
0 kom 0,00 kn 0
Datum objave: 22.04.2020

Pravila Pet Home Shop Nagradnjače

Članak 1.

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: DDL Zagreb d.o.o., Kovinska 11, 10010 Novi Zagreb, OIB: 79796512386, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2.

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj „Pet Home Shop Nagradnjača“ provodi se u svrhu promocije Organizatora na njegovoj službenoj Facebook stranici PET HOME  SHOP Hrvatska (https://www.facebook.com/PetHomeHR) i Instagram stranici @pethomecroatia (https://www.instagram.com/pethomecroatia/). Nagradni natječaj će početi 16.09.2021. u 12h i trajat će do 19.09.2021. do 00:00h, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.

Članak 3.

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici Organizatora (https://www.facebook.com/PetHomeHR) i Instagram stranici Organizatora (https://www.instagram.com/pethomecroatia).

Članak 4.

NAGRADA KOJU UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ima 2 nagrade, a dodjeljuje se po završetku trajanja nagradnog natječaja.

- 3x2 kg Taste of the Wild hrane za psa prijavljene u Nagradnom natječaju (ovisno o vrsti) u vrijednosti od 100 kn.

Nagrada će se dijeliti kroz 1 Facebook objavu. Dva dobitnik osvajaju nagradu. Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenim mrežama Facebook (https://www.facebook.com/PetHomeHR) i Instagram (https://www.instagram.com/pethomecroatia) osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6.

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je napraviti sljedeće:

U komentarima objave na Facebook stranici Organizatora ili na vlastitom Instagram profilu (koristeći #pethomecroatia, @pethomecroatia, #ClanObitelji) objaviti fotografiju svog ljubimca u iščekivanju hrane. Naš žiri izabrati će 3 najkreativnije fotografije.

Svaki sudionik ima pravo na natječaj prijaviti po 1 (jednu) fotografiju.

Organizator neće imati pristup korisnikovom Facebook profilu, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporuča se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

Članak 7.

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnike nagradnog natječaja odabrati će žiri na temelju kreativnosti i kvalitete pripadajućih fotografija. Žiri se sastoji od 5 osoba i to: Danijela Hercigonja, Hrvoje Habulin, Tanja Šincek, Danijela Škreblin i Krešo Supina.

Dobitnici nagradnog natječaja biti će objavljeni nakon završetka natječaja, a najkasnije do 20.09.2021. u 12h na Facebook (https://www.facebook.com/PetHomeHR) stranici organizatora.

Članak 8.
POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Prijave koje nisu ispunile sve od navedenih uvjeta nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Više igrača s istim imenom ili fotografijom smatrat će se jednim dobitnikom. Ako sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.

Članak 9.

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenim Facebook i Instagram stranicama te će daljnja komunikacija biti nastavljena na tim platformama. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. Prilikom preuzimanja potvrde nagrade, dobitnik mora potpisati Zapisnik o primopredaji. Potpisom Zapisnika o primopredaji i preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.

Preuzimanje nagrade može se održati u jednoj od Pet Home Shop poslovnica.

Članak 10.

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 11.

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu objaviti i koristiti u tiskanom i digitalnom materijalu bez naknade od strane Organizatora.

Članak 12.

MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 13.

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 14.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službenih Facebook i Instagram stranica Organizatora.

Članak 15.

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.facebook.com/PetHomeHR.

Članak 16.

NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki DDL Zagreb d.o.o., a ne Facebooku.

Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te DDL Zagreb d.o.o ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba.

Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

 

16.09.2021.

Organizator

DDL Zagreb d.o.o.

Komentari 0
Drugi su komentirali
Trenutno nema komentara